O projekte

Bratislavský Starý most (ne)zmizol. Pripomínať ho bude Červený Trpaslík.

Organizátorom Bratislava Street Art Festivalu a OZ Euforion sa podarilo pre všetkých obyvateľov a návštevníkov nášho mesta zachrániť fragmenty dnes už unikátnej konštrukcie Starého mosta, ktoré chceme v rámci občianskej iniciatívy "Pamätník Starého mosta" vrátiť na staromestský breh Dunaja.

Sochár Ľubo Mikle pretvorí fragmenty mosta na sochársku inštaláciu s názvom Červený Trpaslík. Nie sú za nami politici ani developeri – sme občianski aktivisti a chceme aby vznikla socha, ktorá bude spomienkou pre Bratislavčanov z oboch brehov. Spomienkou na miesto a "posledný mestský most", ľudí a ich históriu, industriálnu architektúru i súčasnosť. Súčasťou inštalácie je pretvorenie najbližšieho okolia na miesto príjemné pre oddych a stretávanie sa.

Bratislavčania, darujme si tento nový priestor!

 

O Červenom Trpaslíkovy

Nápad realizácie sochárskeho diela vznikol spontánne v rámci príprav Bratislava Street Art Festivalu 2014 a bol reakciou na rýchlo miznúci Starý most. Zuzka Greškovičová, člen organizačného výboru BSAF 2014, prišla s tvorivým nápadom zužitkovania časti železnej konštrukcie mosta a Jozef Charfaoui predstavil nápad osloviť slovenského sochára Ľuba Mikleho, ktorý sa vo svojej umeleckej tvorbe špecializuje na oceľ a železo. Organizačný výbor festivalu oslovil sochára Luba Mikleho a vznikla občianska iniciatíva Červený Trpaslík. Organizačnú záštitu nad iniciatívou poskytlo OZ Euforion, ktorého predseda Tomáš Lukačka oslovil vedenie spoločnosti Eurovia so zámerom občianskej iniciatívy spolu so žiadosťou o darovanie materiálu. Spoločnosť Eurovia vyšla projektu v ústrety a darovala OZ Euforion vybrané fragmenty z najstaršej časti oceľovej konštrukcie Starého mosta. „Projekt Červený Trpaslík vzniká na jednoduchej báze, na podpore bežného človeka, bežného Bratislavčana, človeka ktorý si pamätá časť tohto mostu ako históriu alebo našu súčasť“ hovorí o projekte sochár Ľubo Mikle. „Podporiť projekt môže ktokoľvek, nie je to teritoriálna otázka, je to v podstate celoslovenská otázka, nakoľko sa týka určitej filozofie, záchrany určitého druhu pamiatky.

Pojem industriálna apokalypsa znamená, žesa k určitému druhu architektúry pristupuje veľmi necitlivo. Je to fenomén, ktorý sa nás priamo dotýka a významné industriálne objekty v Bratislave jednoducho miznú“ dodáva Mikle. „Nikto sa tu o to vôbec nestará, zbúrajú sa a namiesto toho sa postavia nákupné centrá. Celá myšlienka vychádza v podstate z hesla v jednoduchosti je krása, a keďže ide o originálne fragmenty mosta z pôvodnej konštrukcie, nejde ani o žiadne extrémne umelkovanie, alebo nejakú manieru. Ide o autentický stabilizant. Materiál pochádza z mosta, je priamo súčasťou mostnej konštrukcie. Cieľom bolo vytvoriť relatívne jednoduchú kompozíciu, aby aj pri formálnej stránke sochy nijakonezavadzala a spĺňala filozofiu ako voľakedy most. Bude to socha, ktorá bude stáť v bezprostrednom susedstve pôvodného mosta. Keď sa bude budovať nový most, bude stáť v jeho blízkosti na bratislavskej strane, čiže na mestskej strane. Názov pamätníka je vlastne metaforou, keďže Starý most postavila, respektíve obnovila Červená armáda. A taktiež fragmenty, ktoré ostali ako aj sochárska inštalácia Červený Trpaslík, vzdialene pripomína tvaroslovím hviezdu, zároveň červený trpaslík je aj hviezda z astronomického pohľadu.“

 

Nový priestor pre kultúru

Zámerom iniciatívy Červený Trpaslík nie je „len“ osadenie rovnomennej sochárskej inštalácie na staromestskom brehu Dunaja. Súčasťou celej iniciatívy je aj pretvorenie vybranej časti nábrežia na nový kultúrny priestor, v rámci ktorého by sa mohli konať spoločenské podujatia pod holým nebom, koncerty a voľnočasové aktivity pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. Napriek skutočnosti, že spomínaný priestor sa nachádza v samom centre nášho hlavného mesta, pôsobí dnes zanedbaným dojmom a výkladnú skriňu nášho nábrežia „zdobí“ len odpad a burina. Bratislava má s Dunajom, svojou riekou, pomerne rezervované vzťahy, pričom európske metropoly bežne využívajú svoje rieky aj na kultúrne účely a poskytujú tak svojim obyvateľom možnosť stráviť príjemné chvíle pri vode. Aj to je jeden z cieľov projektu – vytvoriť miesto, ktoré prehĺbi vzťah Bratislavčanov s ich veľtokom.

Keď sa pozrieme cez hranice k našim susedom, či už do Budapešti, alebo Viedne, pri vode sa konajú kultúrne podujatia všetkého druhu, od festivalov, cez výstavy, po aktivity pre najmenších. Aj takéto harmonické spolunažívanie mesta a rieky môže byť inšpiráciou pre Bratislavu, pretože nábrežie nám vie ponúknuť oveľa viac, ako momentálne využívame. OZ Euforion realizovalo prieskum medzi organizátormi kultúrnych podujatí v Bratislave, ktorí takúto iniciatívu jednohlasne podporili. Takisto aj stanovisko Magistrátu mesta Bratislava podporuje riešenie celého priestoruako priestoru pre kultúru a oddych. Našim zámerom je vytvoriť spevnenú plochu, kde sa budú môcť konať podujatia rôzneho druhu. Vytvoríme tak v našom hlavnom meste úplnú novinku – priestor pre kultúru a obyvateľov mesta priamo na nábreží Dunaja.

Plánovaná programová štruktúra:

  • tvorivé dielne
  • koncerty a festivaly
  • divadelné predstavenia
  • umelecké trhy
  • pouličné umenie
  • voľnočasové aktivity
  • programy pre deti
  • exteriérové výstavy