Podporte projekt

Napriek tomu, že červený trpaslíci ako hviezdy majú enormne dlhú odhadovanú životnosť, existencia toho nášho je ešte stále neistá. Občianska iniciatíva "Pamätník Starého mosta" preto vyhlasuje kampaň (crowdfunding) na pokrytie nevyhnutných nákladov súvisiacich s realizáciou diela, inštaláciou sochy a úpravou jej okolia. Potrebujeme zaplatiť ťažké mechanizmy, nadrozmernú dopravu, terénne úpravy, výrobu podstavca, sedenia a pod. Podporiť nás môžete ľubovoľným príspevkom. Pre štedrejších darcov máme malé spomienkové predmety:

  • limitovaná edícia pamätných lístkov v hodnote 5 EUR (1868 ks) / riečny kilometer Dunaja
  • limitovaná edícia farebných lístkov v hodnote 25 EUR (460 ks) / 460 metrov mal Starý most
  • limitovaná edícia pamätných grafických listov A5 - 100 EUR (69 ks) / rokov mal Starý most
  • darcom ponúkame možnosť umiestnenia mena, prípadne názvu spoločnosti na informačnej tabuli, umiestnenej v blízkosti sochy.

Svoje príspevky môžete posielať na špeciálny účet OZ Euforion:

5038957759/0900 Slovenská sporitelňa a.s.
SK2109000000005038957759
GIBASKBX

Do poznámky transakcie prosíme uveďte svoje meno a adresu a informáciu, či si želáte zverejniť Vaše meno na listine donorov.

 

Projekt Červený Trpaslík podporili:

     
23.07.2014 Peter Prokopčák s rodinou 200,00 EUR
15.07.2014 Anonymný darca 5,00 EUR
17.07.2014 Anonymný darca 20,00 EUR
17.06.2014 Anonymný darca 100,00 EUR
13.06.2014 Letitia Tiba 5,00 EUR
13.06.2014 Jaroslava Gregová 5,00 EUR
12.06.2014 Anonymný darca 5,00 EUR
12.06.2014 MUDr Daniel Peterský 25,00 EUR
12.06.2014 Martin Zicháček 25,00 EUR
12.06.2014 Viliam Nagy 25,00 EUR
11.06.2014 Piška Roman 15,00 EUR
10.06.2014 Anonymný darca 5,00 EUR

Ďakujeme!